SE-RELATIONER
Parforhold - Børn -Forældre Kommunikation i relationer

 

Foredrag

 

Helles foredrag er inspireret af mange års arbejde med kommunikation og relationer. Et foredrag kan foregå på jeres arbejdsplads, til forældremøder, på biblioteker eller lignende. Foredraget varer mellem 1 og 1½ time. Jeg tilpasser gerne foredraget til jeres ønsker og behov.

 

 

I foredraget kan I stifte bekendtskab til følgende

• Anerkendende relationer og dialoger

• Se børn og forstå deres intentioner ud fra deres nærmeste udviklings zone

• Det neuroaffektive kompas

• Krop, hjerne og hjerte i faglige relationer

• Berige eller bekrige – hvor går dialogen hen

• Samarbejde og kommunikation i institutioner

• Forældresamarbejde

• Parforhold og børn. Krop, hjerne og hjerte i kærlige relationer

 

Helle Løbner

24 67 90 06

 

Else Hedeager

40 47 18 63

 

 

 

Adresse:

post@se-relationer.dk

Psykologhuset og

Århusgade 46, 1tv

2100 København Ø