SE-RELATIONER
Udvikle og fordybe det professionelle rum

 

Supervision

 

Supervisionen tager udgangspunkt i jeres arbejdsrelaterede udfordringer, og støtter jer i at opnå jeres ønsker og behov. Supervision er en udviklings-, lærings- og refleksionsproces, der giver mulighed for at arbejde med de frustrationer og temaer, der forstyrrer omsorgen, nærværet og overblikket i de faglige relationer.

 

I supervisionen kan I undersøge og udvikle ressourcer indenfor følgende

• Bevidsthed på betydningen af egen og kollegial omsorg i et fagligt regi

• Undersøge barnets, den unges eller voksnes intentioner og nærmeste udviklingszone

• Bevidsthed på parallelprocesser, overføringer og modoverføringer i faglige relationer

• Adskille det privat-personlige og faglig-personlige i det professionelle rum

• Udvikle og videreudvikle professionelle kompetencer i faglige relationer

• Give mulighed for at se faglige relationer og udfordringer på en ny og mere bevidst måde

• Kollegial faglig og etisk refleksion over faglige dilemmaer

• Udvikle faglig tydelighed og faglig afgrænsning

• Genskabe overblikket og udvikle gruppens faglige kompetencer og sociale kapital

 

Helle Løbner

24 67 90 06

 

Else Hedeager

40 47 18 63

 

 

 

Adresse:

post@se-relationer.dk

Psykologhuset og

Århusgade 46, 1tv

2100 København Ø