SE-RELATIONER
Kærlighed og en spirituel tilgang i livet

 

Terapi:

 

Terapien tager udgangspunkt

i dine ønsker og behov

 

Vores livshistorier påvirker vores tanker, følelser, sanser og handlinger. Gode og givende oplevelser, såvel som svigt og traumer, afspejles direkte i nervesystemet fra historien og påvirker vores selvværd, relationer, handlinger og oplevelser i nuet.I terapien får du mulighed for at undersøge og bearbejde det, der på uhensigtsmæssig vis forhindrer dig i at leve det liv, du gerne vil.

 

I terapien kan du arbejde med følgende og udvikle ressourcer til at håndtere

• Selvtillid og selvværd - Personlig udvikling og fordybelse - Nærvær i nuet

• Stress og udbrændt - Angst og depression

• Kærlighed og en spirituel tilgang i livet – Selvtilstedeværelse

• Traumatiske oplevelser i relationer, overgreb, straf, trusler og mobning

• Traumatiske og chokerende hændelser, fald, bilulykker og arbejdsulykker

• Forbedre kontakten til dine kropssignaler og sanser - forstå instinkter

• Udtrykke og regulere følelser -Tilknytning - Fejlspejlinger

• Forbedre din kommunikation til andre og bevare dit ”ja og nej”

• Sorg og tab - Aldersrelaterede kriser og sygdomme

• Livskriser og manglende fodfæste i livet - Savn af partner eller ensomhed

• Uhensigtsmæssige relationer til familier, venner eller kollegaer

• Uhensigtsmæssige parrelation eller skilsmisse - Udfordringer med børn, dine og mine børn

 

 

 

Parterapi:

 

Parterapien tager udgangspunkt

i jeres ønsker og behov

 

Den måde vi er blevet mødt på af vores omsorgspersoner, påvirker vores tanker, følelser, sanser og handlinger. Gode og givende oplevelser, såvel som svigt og traumer, afspejles direkte i nervesystemet fra historien og påvirker vores selvværd, relationer, handlinger og oplevelser i nuet.

 

I får mulighed for at få indsigt og bearbejde de frustrationer og temaer, der på uhensigtsmæssig vis forhindrer jer i at være i en kærlig og konstruktiv relation til hinanden og eventuelle børn. I får redskaber, der kan støtte jer i at blive bedre til at lytte og udtrykke følelser og behov på en omsorgsfuld og konstruktiv måde. Dette vil forbedre jeres kærlighedsevne og gøre det nemmere at udtrykke og rumme frustrationer, behov og forskelligheder i parforholdet og familien.

 

 

I terapien kan I bearbejde følgende og udvikle ressourcer til at håndtere

• Udvikle og fordybe jeres parforhold - Kontakt, nærvær og adskillelse - positiv afhængighed

• Indsigt i hinandens livshistorie - Familierelationer – Tilknytningstraumer

• Udvikle et kærligere og dybere kendskab til hinanden og jer selv

• Magtkampe, frustrationer, forskellige behov og opfattelse i nuet

• Fra forelskelse til voksen kærlighed - Intimitet og seksualitet

• Børneopdragelse, vores, dine og mine børn. Forstå børns intentioner, reaktioner og udvikling

• Livskriser – Skilsmisse - Ulykker - Sorg - Nye livsfaser

• Bevare kontakten til jer selv og hinanden i glædesfyldte oplevelser og udfordringer

 

 

 

Helle Løbner

24 67 90 06

 

Else Hedeager

40 47 18 63

 

 

 

Adresse:

post@se-relationer.dk

Psykologhuset og

Århusgade 46, 1tv

2100 København Ø